כחלק מתהליך הדיגיטציה המואץ המיושם בימים אלה בעיריית קריית ים הפיצה השבוע העירייה לתושביה את הדוח השנתי שלה לשנת 2019

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

הדוח כולו עובד בפורמט אינטרנטי והוא מכיל סיכום של פעילות אגפי העירייה השונים אל מול מטרות ויעדים של האגפים לקראת השנה הבאה.

הודות לפורמט המקוון מאפשר הדוח לקוראים להגיב באופן ישיר על הדברים וכן מאפשר לעירייה לעדכן מידע על פי הצורך.

העירייה הפיקה גם מספר עותקים מודפסים של הדוח בהם ניתן לעיין במשרדי העירייה במתנ"ס ובספריה.

בעירייה אף מציינים בסיפוק כי הודות לפורמט הדיגיטלי של הדוח חסכה העירייה בהפקתו עשרות אלפי שקלים אותם נאלצה להוציא בעבר בעד הדפסת הדוח בעשרות אלפי עותקים.

את הדוח הפיצה העירייה לתושבים באמצעות מסרונים לתושבים וברשתות החברתיות השונות.

מאז הופץ התקבלו כבר תגובות רבות מצד התושבים על היוזמה וכן פניות ובהן בקשות שנות לאגפי העירייה השונים.

ראש העיר דוד אבן צור הביע שביעות רצון מהתוצאה ואמר כי זהו צעד חשוב נושף להנגשת העירייה לתושבים ולחיזוק הקשר בינם לבין העירייה .

https://www.matkon.kiryat-yam.muni.il