בטקס מרשים של פיקוד העור והמועצה לישראל יפה זכתה קריית ים בדגל היופי בנושא מקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה. את האות היוקרתי קיבלו נציגי העיר הקב"ט דניאל קרילקאר והממונה על מל"ח בעירייה יונה פורמן מידי אלוף הפיקוד תמיר ידעי

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

קריית ים זוכה בפרסי היופי על רמת התחזוקה העירונית בכלל ותחזוקת המקלטים בפרט כבר שנים אחדות ברציפות ולדברי ראש העיר זו הוקרה בהשקעה העירונית מתמדת בתחום זה.

לצד הזכיה בדגל זכתה העירייה גם בפרס כספי בסך 40 אלף שקל המיועדים להמשך טיפוח מערך החירום העירוני.