כמיטב המסורת הבית ספרית יצאו תלמידי בית ספר סביונים בסוף השבוע לצעדה הבית ספרית במסגרת יום ההליכה הבינלאומי

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

בבית הספר מקפידים על אורח חיים בריא ומקיימים את הצעדה הזו מידי שנה כדי לעודד גם את משפחות התלמידים להקפדה על אורח חיים בריא.

אל התלמידים הצטרפו גם ההורים וכמובן כל סגל בית הספר אשר הקיפו את רחובות שכונת סביוני ים כשהם נושאים שלטים המעודדים שמירה על אורח חיים בריא.

מנהלת בית הספר, רונית חסין, ציינה כי בבית הספר מאמינים שהסיסמה נפש בריאה בגוף בריא אינה סיסמה ריקה וכי יישום שלה בשטח מביא גם תוצאות הבאות לידי ביטוי בהישגי התלמידים ובאקלים הבית ספרי.