בהמשך לצו העיקול על חשבונות הבנק של רפאל אותו הוציאה עיריית קריית ים באחרונה התקיים בסוף השבוע דיון בעתירה של רפאל כנגד ביצוע הצו

בתום הדיון נתן השופט גדעון גינת לשני הצדדים אורכה של שבוע כדי להגיע להסכמה בנושא תשלום החוב.

בדבריו בפני הצדדים "המליץ" השופט לנציגי רפאל להגיש לקריית ים הצעה "לתשלום משמעותי" כדבריו, מסך כל החוב כדי שהעירייה תוכל לקבל את הפשרה הזמנית.

בתוך כך קיבל ראש העיר דוד אבן צור הודעות תמיכה רבות במאבק עליו הכריז לפני שבוע כנגד סירובה של רפאל לתשלום מלא של כל חובות ארנונה שלה לעירייה.

כזכור מתכחשת רפאל לתחשיב העירייה ומסרבת מצד שני לאפשר למודדים מוסמכים של העירייה לערוך מדידות אמת בתחומה מטעמי ביטחון.

במקביל מבקשת הנהלת רפאל לקזז מתשלומי הארנונה תשלומי עבר שונים וזאת לדברי העירייה ללא בסיס חוקי.

בעירייה טוענים כי על סמך מדידה חלקית בלבד עשוי להגיע חוב הארנונה השנתי של רפאל לכ 70 מליון שקל בשנה ואילו ברפאל מוכנים להודות בחוב של כ 20 מיליון בלבד.

בדיון שהתקיים לפני שבוע בלשכת ראש העיר דוד אבן צור סיפר אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, כי הקריון ששטחו הוא מספר דונמים בודדים בלבד משלם מידי שנה כ 20 מיליון שקל בשנה בגין חשבונות הארנונה שלו ואילו שטח רפאל הוא 6500 דונם כמעט כפול מזה של קריית ים כולה. "לא יעלה על הדעת שרפאל והקריון ישלמו ארנונה באותם היקפים" אמר ראש העיר דוד אבן צור.
בעירייה הביעו השבוע ביטחון מלא כי בסופו של דבר ייאלץ בית המשפט את הנהלת רפאל לערוך מדידות אמת והעריכו כי תהיה זו מבוכה ענקית אם יוכיחו מדידות אלה כי המפעל הביטחוני החשוב ביותר בישראל ניסה להוליך שולל את הציבור ואת בית המשפט במטרה לגזול את כספי הארנונה של תשבי העיר וילדיה.